Kopalnia węgla kamiennego

Wydobycie rozpoczęto w latach pięćdziesiątych. Została zamknięta pod koniec stulecia.