Schron

1014

Opuszczony schron obrony cywilnej.

Zakłady “Barwa”

997

Produkcję rozpoczęto w roku 1967. Produkowano tu rozmaite wyroby chemiczne; w szczytowym okresie zakład zatrudniał ok. 600 osób.

Baza Floty Czarnomorskiej

104

Budowa bazy okrętów podwodnych w Bałakławie została zatwierdzona przez Józefa Stalina w 1953. Po jego śmierci Nikita Chruszczow kontunuował dzieło

Zakład prefabrykatów betonowych

ua0104

Zakład produkował wyroby betonowe dla pobliskiej kopalni węgla. Do roku 1951 region ten był w granicach Polski, jednak ze względu

Elektrownia Jądrowa Czarnobyl

43_2

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu (Чернобыльская АЭС). 26 IV 1986 wskutek skrajnie nieodpowiedzialnego eksperymentu nastąpił wybuch reaktora nr 4. Doszło do