Elektrownia

1598

Została wybudowana w latach sześćdziesiątych. Była opalana węglem brunatnym, jej moc cieplna wynosiła 600 MW. Funkcjonowała przez ponad pięćdziesiąt lat.

Elektrownia

974

Wybudowano ją w latach dwudziestych; zarówno przed, jak i po wojnie, była sukcesywnie unowocześniana. W latach sześćdziesiątych została przebudowana na

Gorzelnia

868

Została wybudowana w latach 1901-04.

Gorzelnia

865

Zbudowano ją w drugiej połowie XIX w. Wchodziła w skład zespołu folwarcznego.

Laboratorium

663

Część laboratoryjno-warsztatowa pewnego opuszczonego zakładu.

Młyn

364

Kopalnia soli

358