Koparki wielonaczyniowe

150901

Odkrywka węgla brunatnego, z zasobami pierwotnie szacowanymi na 35 mln ton. Prace wydobywcze prowadzono od 2005. Po wyeksploatowaniu złoża

Gorzelnia

1912

Wchodziła w skład zespołu folwarcznego z końca XIX wieku. Funkcjonowała do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Warsztaty kolei wąskotorowych

1849

Budowę linii wąskotorowej rozpoczęto jeszcze za administracji pruskiej. W 1918 roku uruchomiono pierwsze połączenia pasażerskie. Po wojnie kolej została przejęta

Fabryka obrabiarek

150705

Historia fabryki sięga roku 1919. Założyła ją grupa polskich majstrów, reemigrantów z Niemiec. Produkowano tu narzędzia rzemieślnicze i odlewy żeliwne.

Gorzelnia

1743

Wybudowano ją w roku 1882. Wchodziła w skład zespołu folwarcznego.

Zakłady metalurgiczne

1719

Zakłady powstały w końcu XIX wieku jako filia Zakładów H. Cegielskiego. Po wojnie zostały upaństwowione, a w roku 1952 wyodrębniono

Elektrownia

1598

Została wybudowana w latach sześćdziesiątych. Była opalana węglem brunatnym, jej moc cieplna wynosiła 600 MW. Funkcjonowała przez ponad pięćdziesiąt lat.

Elektrownia

974

Wybudowano ją w latach dwudziestych; zarówno przed, jak i po wojnie, była sukcesywnie unowocześniana. W latach sześćdziesiątych została przebudowana na

Gorzelnia

865

Zbudowano ją w drugiej połowie XIX w. Wchodziła w skład zespołu folwarcznego.

Laboratorium

663

Część laboratoryjno-warsztatowa pewnego opuszczonego zakładu.