Gorzelnia

Zbudowano ją w drugiej połowie XIX w. Wchodziła w skład zespołu folwarcznego.