Kopalnia węgla

1639

Węgiel zaczeto wydobywać tu już w 1856. Głównym odbiorcą była pobliska huta stali. W 1871 tereny te znalazły się pod

Odlewnia

774

Elektrownia zakładowa

741

Zakład wielkopiecowy, na terenie którego się mieściła, został wybudowany pod koniec XIX wieku. W tym czasie region ten znajdował się