Odlewnia

774

Zakład

741

Niestety praktycznie nic o tym miejscu nie wiadomo.

Więzienie

414b