Elektrownia zakładowa

Przy dawnych zakładach papierniczych.