Kopalnia rud żelaza

Decyzję o wybudowaniu kopalni podjęto pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to badania magnetometryczne wykazały obecność złóż magnetytu – najlepszego z punktu widzenia przemysłowego rodzaju rudy żelaza. Kopalnia była budowana w latach 1960-68. Urobek transportowano do pobliskich hut i zakładów; oprócz żelaza wydobywano także nieznaczne ilości miedzi i srebra. W połowie lat dziewięćdziesiątych, wskutek wyczerpania się złóż, kopalnię zamknięto, a szyby zalano.