Warsztaty kolejowe

Ich historia sięga jeszcze czasów Austro-Węgierskich. Były to jedne z najważniejszych warsztatów kolejowych w całej C.K. Monarchii. Po wojnie znalazły się w granicach niepodległej Czechosłowacji. Remontowano tu rozmaity tabor kolejowy ČSD i potem ČD, zarówno wagony, jak i lokomotywy.