Lokomotywownia Dęblin

95_5

Dęblin uzyskał połączenie kolejowe w roku 1877, kiedy to została ukończona Żelazna Droga Przywiślańska (miasto znajdowało się wtedy w zaborze