Zakłady przetwórstwa rudy

Poddawano tu obróbce urobek wydobywany w pobliskiej kopalni, głównie rudy żelazne i mineralne.