Stacja pomp “Zimný prístav”

Wybudowano ją w 1904, a użytkowana była do 1980.