Przepompownia ścieków “Zimný prístav”

Bratysławska przepompownia ścieków została wybudowana w latach 1904-05, według projektu architekta Fridricha Riedla. Odnawiano ją kilkukrotnie, w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, a także w roku 1984. Funkcjonowała aż do 1992 roku. Była wyposażona w cztery silniki elektryczne napędzające pompy odśrodkowe o wydajności 600 l/s każda. Niektóre spośród oryginalnych elementów wyposażenia zachowały się do dzisiaj.