Hale naprawcze GKW

Zakłady naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych powstały w końcu XIX wieku, w związku z szybkim rozwojem kolei wąskotorowej w regionie. W 1912 roku zostały rozbudowane. Po Powstaniach Śląskich znalazły się w granicach Niemiec i zostały tym samym odcięte od sieci kolejowej, która w większości przypadła Polsce. To spowodowało konieczność zainwestowania w kolej normalnotorową. Podczas II wojny światowej tabor GKW był eksploatowany na potrzeby wojenne. Po wojnie zakłady przeszły pod polski zarząd. W latach sześćdziesiątych, wskutek spadku znaczenia GKW, zaczęły podupadać i w 2001 roku zostały zamknięte.