Zakłady papiernicze

Wzmianki o niej pojawiają się w “The Paper Mill Directory of the World” z 1883, wymienione jest nazwisko właściciela i opis: “jedna maszyna, dwie kadzie”.