Siłownia cieplna

Wybudowana na początku XX wieku, dla pobliskich zakładów tesktylnych.