Zakłady Przemysłu Zapałczanego

Fabryka została założona w roku 1881 przez dwóch pruskich przedsiębiorców, Juliana Hucha i Karola von Gehlinga. W 1912 r. zakład przejęło Towarzystwo Akcyjne W.A. Łapsztyn z Petersburga. W roku 1913 w fabryce wybuchł pożar – trzyminutowy film z akcji gaśniczej, który wtedy nakręcono, był pierwszym filmem dokumentalnym nakręconym na ziemiach polskich. W 1922 fabryka dostała się pod polski zarząd. W 1925 r. z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu Władysława Grabskiego zakład wszedł w skład Polskiego Monopolu Zapałczanego. W latach 1945-97 fabryka pozostała pod państwowym zarządem. Po zakończeniu produkcji przez pewien czas mieściło się tam muzeum produkcji zapałek.