Zakłady Przemysłu Zapałczanego

Fabrykę wybudowało dwóch pruskich przedsiębiorców: Julian Huch i Karol von Gehling w roku 1881. W 1912 r. zakład przejęło Towarzystwo Akcyjne W.A. Łapsztyn z Petersburga. W roku 1913 w fabryce wybuchł pożar. Trzyminutowy film, który wtedy nakręcono, był pierwszym filmem dokumentalnym na ziemiach polskich. W 1922 fabryka dostała się pod polski zarząd. W 1925 r. z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu Władysława Grabskiego zakład wszedł w skład Polskiego Monopolu Zapałczanego. W latach 1945-97 fabryka była zakładem państwowym. Od 2002 jest tam muzeum produkcji zapałek.