Cementownia

1581

Zakład powstał po wojnie, w ramach tzw. pierwszego planu pięcioletniego. Otwarto go w roku 1959. Trzy lata później został rozbudowany.

Fabryka lokomotyw

1379

Fabryka została założona w roku 1919. Trzy lata później został wyprodukowany pierwszy parowóz, zaś jesienią 1925 roku – setny. W

Schron OC

807

Schron ten znajduje pod zakładem, który w czasach PRL był jednym z najważniejszych zakładów w kraju. Schron powstał na przełomie

Zakłady wapiennicze

331

Zakłady powstały pod koniec XIX wieku. Wysoka jakość wapienia w regionie przyczyniła się do szybkiego ich rozrostu. Ich znaczenie zmalało

Parowozy

93

Stojące na bocznicy opuszczone parowozy: TKw2 oraz Pt47.

Kamieniołom Liban

98