Fabryka butów

060606

Zakład powstał w latach pięćdziesiątych, w ramach planu sześcioletniego. Zajmował się produkcją obuwia, zarówno na rynek krajowy, jak i na

Kopalnia węgla kamiennego

060503

Wydobycie rozpoczęto na początku XX wieku. Po I wojnie światowej kopalnia znalazła się w granicach polski i funkcjonowała jako przedsiębiorstwo

Cementownia

1581

Zakład powstał po wojnie, w ramach tzw. pierwszego planu pięcioletniego. Otwarto go w roku 1959. Trzy lata później został rozbudowany.

Fabryka lokomotyw

1379

Fabryka została założona w roku 1919. Trzy lata później został wyprodukowany pierwszy parowóz, zaś jesienią 1925 roku – setny. W

Schron OC

807

Schron ten znajduje pod zakładem, który w czasach PRL był jednym z najważniejszych zakładów w kraju. Schron powstał na przełomie

Zakłady wapiennicze

331

Zakłady powstały pod koniec XIX wieku. Wysoka jakość wapienia w regionie przyczyniła się do szybkiego ich rozrostu. Ich znaczenie zmalało