Schron OC

807

Schron ten znajduje pod zakładem, który w czasach PRL był jednym z najważniejszych zakładów w kraju. Schron powstał na przełomie

Zakłady wapiennicze

331

Zakłady powstały pod koniec XIX wieku. Wysoka jakość wapienia w regionie przyczyniła się do szybkiego ich rozrostu. Ich znaczenie zmalało

Parowozy

93

Stojące na bocznicy opuszczone parowozy: TKw2 oraz Pt47.

Kamieniołom Liban

98