Zakłady betonowe

lt0301

Wytwarzano tu betonowe elementy konstrukcyjne, takie jak np. rury, zbiorniki czy kręgi studzienne.

Zakład prefabrykatów betonowych

lt0201

Produkowano tu elementy betonowe dla przemysłu i budownictwa. Kompleks pochodzi z czasów sowieckich.

Zakłady ceramiczne

lt0102

Zakłady powstały w latach dwudziestych. W latach trzydziestych znacznie je rozbudowano. Szczyt produkcji przypadł na czasy sowieckie – fabryka była