Elektrownia Plessa

Elektrownia została zbudowana w okresie międzywojennym jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, spowodowaną szybką industrializacją regionu. Zakład był budowany etapami w latach 1926-42 i funkcjonował do roku 1992.