Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze

Budowę fabryki zakończono w roku 1884, jej założycielem był hrabia Guidon H. von Donnersmarck. W roku 1900 spółka weszła w fuzję z zakładami papierniczymi z Dąbia i stała się znana pod nazwą Altdamm-Stahlhammer Holzzellstof u. Papierindustrie AG. W 1918 roku całe konsorcjum zostało wykupione przez niemiecką spółkę Natronag. W 1922 roku, po III Powstaniu Śląskim, Górny Śląsk wraz z Kaletami został przyłączony do Polski, a zakłady przemianowano na Fabrykę Celulozy i Papieru Natronag S.A. W okresie międzywojennym Kalety były największym krajowym producentem papierów pakowych, towary eksportowano też do Europy Zachodniej i Ameryki. W 1945 fabrykę odbudowano ze zniszczeń wojennych, znacjonalizowano i wznowiono produkcję. Stopniowo była ona rozbudowywana w wielki, socjalistyczny zakład pracy: zbudowano m.in. przedszkole, osiedle robotnicze i szkołę zawodową. Niestety, zakłady nie przetrwały okresu transformacji i zostały zamknięte w 1994 roku.