Zakłady chemiczne

Zostały założone w latach 40-tych.